Padler.cz
Raft.cz

Přidej své fotky
Přidej své video
Facebook iVltava.cz
Vltava - Pondělí 18.11.2019

PRÁVNÍ DOLOŽKA

Občanské sdružení iVltava, Plav 46, 370 07 České Budějovice, IČ 22745858 (dále jen iVltava) je majitelem a provozovatelem vodáckého portálu www.iVltava.cz.

Přístup k internetové stránce www.iVltava.cz a její používání se řídí následujícími všeobecnými podmínkami.Užíváním této stránky projevuje uživatel souhlas s podmínkami v jejich plné šíři. Tento souhlas je účinný k okamžiku prvního vstupu uživatele na stránku.

Ochrana osobních údajů

iVltava respektuje soukromí osob, které navštěvují webové stránky portálu. Shromažďujeme pouze ty osobně určitelné údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete. Tyto údaje využijeme pouze k účelům uvedeným tam, kde byly poskytnuty. Příležitostně můžeme uvedené informace použít k tomu, abychom vás zkontaktovali s cílem zjištění vašich potřeb a následnému zlepšení našeho portálu.

Záruka a odpovědnost

iVltava ani žádný jeho spolupracovník či přispěvatel nepřijímají žádnou odpovědnost za obsah webových stánek portálu, negarantují správnost nebo úplnost zde dostupných informací, textů, odkazů nebo dalších materiálů a nejsou zodpovědni za žádné speciální, nepřímé, vedlejší nebo konsekventní škody nebo poškození zdraví, které by mohly vzniknout použitím těchto materiálů. Obsah je poskytován bez záruky jakéhokoli druhu a zcela na vlastní riziko uživatele stránek.

Žádné materiály s výjimkou zvláště označených, uveřejněné na stránce nevyjadřují názory provozovatele. Názory a postoje odrážejí pozici uvedených autorů. Na obsah diskusních příspěvků a článků nemá provozovatel žádný vliv.

Pravidla diskuse

Diskuse na stránce je otevřená všem uživatelům internetu.

Provozovatel i redakce stránky trvají na respektování morálky, zákonných omezení a mezilidské slušnosti. Nepřípustné jsou zejména příspěvky, které obsahují propagaci rasové, národnostní, náboženské a jiné nesnášenlivosti, násilí vůči jednotlivcům i skupinám osob, přímou propagaci komerčních aktivit, skrytou i otevřenou reklamu, všechny projevy šikany a stalkingu a jakékoliv spamové aktivity. Nepřípustné jsou vulgární a urážlivé materiály textové, obrazové i filmové podoby. Za vrcholně nevhodné se považují příspěvky útočící na osobní vlastnosti, zkušenosti a jednání ostatních diskutujících nebo autorů uveřejněných materiálů, které nesouvisí s diskutovanými tématy. Za nevhodné se považuje též používání nepradivých jmen, přezdívek a adres elektronické pošty, jež jsou záměrně zaměnitelné se jmény veřejně známých osob, nebo osob, které na stránce veřejně vystupují nebo jsou činné ve veřejném životě. Příspěvky, které porušují výše uvedená pravidla, jsou provozovatel nebo redakce stránky oprávněni odstranit.

Pro přispěvatele serveru

Zasláním příspěvku či článku na naši adresu souhlasíte s jeho uveřejněním a zpracováním za účelem umístění na www.iVltava.cz. Tato licence se uzavírá jako výhradní, iVltava dle svého uvážení licenci využije či nevyužije. Při redakčním zpracování může být zasaženo do díla např. tak, že bude kráceno, mohou být opraveny gramatické chyby či nepřesnosti, odstraněny vulgarismy. Další veřejné publikování již uveřejněného článku na www.iVltava.cz autorem v jiných médiích může být pouze se souhlasem majitele serveru. Toto omezení se nevztahuje na publikování na webových stránkách autora. Příspěvky se poskytují bezplatně. Autor článku potvrzuje, že je výhradním autorem poskytnutých materiálů. Články zasílejte nejlépe ve wordu a fotky v jpg na naší internetovou adresu info(zavináček)ivltava.cz. Před zasláním článku se zaregistrujte jako uživatel tohoto serveru.

Autorská práva

Portál je autorským dílem, a to jak jako celek tak jeho jednotlivé části. Autorská práva patří a správu vykonává iVltava. Obsah je určen výhradně za účelem prohlížení. Je dovoleno ukládat výňatky z webových stránek portálu na lokální počítač a tisknout jejich kopie pouze pro osobní nekomerční využití. Jakýkoli jiný způsob použití, reprodukce, překladu, přizpůsobení, úpravy, jiné změny, distribuce či uložení webových stránek portálu v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky, a to vcelku nebo zčásti, je bez předem uděleného písemného povolení zakázán.

Vyhrazení práva na změnu

iVltava si vyhrazuje právo toto prohlášení v případě potřeby aktualizovat či měnit. Jakékoli změny budou neprodleně oznámeny na této stránce.


Odkazy: Internetové připojení, Konopí jako lék na rakovinu a další zdravotní problémy GD Sportswear, Vodacká trika, Vzhůru do hor.cz - výlety na ferraty, Rafting SportCentral.cz, JH inzerce, PC služby a tvorba webu, Efektivní reklama:www.cilenareklama.unas.cz

loga | právní doložka | tel.: 731 410 080 | info(za vi nac)ivltava.cz